MENU

Niet iedereen ontbijt

foto2 ontbijt

Hoewel onze logies de naam Bed & Breakfast draagt, wil dat niet zeggen dat iedereen ook aan de ontbijttafel verschijnt. Iets meer dan de helft (56 procent) neemt een ontbijt, dus 44 procent vertrekt zonder. Ook dat beeld is in de loop der jaren stabiel gebleven.

Een analyse van dit onderdeel van onze B&B levert wel wat meer gegevens op. In de vakantieperiode (mei tot en met september) is het aantal gasten dat ontbijt, aanzienlijk hoger dan in de andere maanden. Tussen mei en september ontbijt namelijk 64 procent, dus 36 procent niet.  Een vermoedelijke oorzaak is dat in de zomer de B&B minder zakenmensen trekt en meer toeristen die het ontbijt vooral zien als een sociaal moment.

En dan is er nog een uitschieter. Dat is de maand januari. Dan zegt maar liefst 68 procent ’neen’ tegen een ontbijt en dus ontbijt slechts 32 procent. Dat kan te maken hebben met bezoek van relatief veel zakenmensen en minder toeristen. En wellicht speelt ook een rol dat mensen dan net een feestmaand achter de rug hebben en besloten hebben te gaan lijnen of in elk geval te gaan minderen.